Motivation is the art of getting people do what you want them to do, because they want to do it

SPELERS BEGELEIDING

Alvorens wij met de begeleiding beginnen houden wij eerst een intakegesprek en nemen wij interviews af. Wanneer de uitkomsten van deze gesprekken goed zijn en er wederzijds voldoende draagvlak is, dan nemen wij een scan af. Hiermee nemen wij de tactische, technische, fysieke en mentale aspecten onder de loep. Zo maken wij inzichtelijk welke verbeterpunten er zijn en of wij jou kunnen en willen begeleiden.

Aan de hand van de uitkomsten van het intakegesprek, de interviews en de scan maken wij een ontwikkelingsplan. Een plan dat door een multidisciplinair team is samengesteld en is afgestemd op jouw specifieke situatie. Een plan waarin mindset, voeding, beweging en rust als bouwstenen zijn opgenomen. Een plan dat jou helpt jouw prestaties te verbeteren. Aan de hand van een ontwikkelingsplan bepalen wij doelen. Het is onze verantwoordelijkheid om jou op het goede spoor te houden en waar nodig bij te sturen.

Een oplossing bedenken is moeilijk, aangezien iedere situatie anders is. Dit is ook de reden dat zoveel mensen oordelen en langs de zijlijn staan. Wij hebben oplossingen voor heel veel vraagstukken. Daar waar wij het antwoord schuldig moeten blijven maken wij gebruik van een groot internationaal netwerk van specialisten.

Kijk naar onze special services voor meer informatie over onze bijzondere wijze van begeleiding.

Don't Be Shy!

Mocht je de voorkeur geven aan een persoonlijk gesprek en niet in de gelegenheid zijn om naar ons toe te komen, dan komen wij graag bij jou op bezoek.

YOU PLAY, WE CARE!